SIGIR'07

The 30th Annual International ACM SIGIR Conference
23-27 July 2007, Amsterdam

SIGIR 2007 Press release: Search experts gather in Amsterdam

Mon, 16 Jul 2007 17:02:01, Posted by SIGIR 2007

SIGIR 2007 released the following announcement to the Dutch press today (in Dutch).

Hommage aan overleden toponderzoekster Spärck Jones op SIGIR 2007
Experts in zoeken en vinden bijeen in Amsterdam

Dit jaar doet ACM SIGIR - de belangrijkste internationale wetenschappelijke conferentie over information retrieval - Amsterdam aan. Van 23 juli tot en met 27 juli 2007 komt toptalent uit dit onderzoeksgebied bijeen om informatie uit te wisselen over de fundamentele inzichten achter de snelle ontwikkelingen in de wereld van zoekmachines, blogs, communities, social tagging en multimedia.

Sprekers van wereldwijd vermaarde instellingen zoals MIT, University of Cambridge en Carnegie Mellon University zijn vertegenwoordigd. Een bijzondere lezing komt van prof. Karen Spärck Jones, die afgelopen april overleed. Vlak voor haar dood maakte zij een video naar aanleiding van de aan haar toegekende ACM Athena Award. Spärck Jones wordt geroemd om haar fundamentele bijdragen aan onder meer document retrieval en computationele linguïstiek. De proceedings van de conferentie zijn aan haar opgedragen.

Op de slotdag van de conferentie wordt voor het eerst het 'Industry Event' georganiseerd. Succesvolle bedrijven als SAP, Elsevier en IBM geven hun visie op mobile search, enterprise search en e-commerce. Wereldspelers Google, Yahoo! en Microsoft, maar ook het Chinese Baidu, spreken over recente ontwikkelingen in web search.

SIGIR 2007 vindt plaats in hotel Krasnapolsky en wordt bijgewoond door tal van wetenschappers, gebruikers en vertegenwoordigers die gespecialiseerd zijn in zoektechnologie. Het 'Industry Event' wordt gehouden in Het Paviljoen. De organisatie van SIGIR 2007 is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking van onderzoekers van het Centrum voor Wiskunde en Informatica, TNO, Thaesis, Universiteit Twente en Universiteit van Amsterdam.

Noot voor de redactie:
- Meer informatie: Association for Computing Machinery's Special
Interest Group on Information Retrieval, www.sigir2007.org
- Pers is na aanmelding via e-mail van harte welkom. Contactpersoon
organisatie: dr. ir. Arjen de Vries, Centrum voor Wiskunde en
Informatica, tel. 020-592 4306, Arjen.de.Vries@cwi.nl
- Contactpersoon Industry Event: Bernd Wondergem, Thaesis, tel. 0318-649
671, Bernd.Wondergem@thaesis.nl
- Het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) is het nationale
onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica, gelieerd aan de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Science
Park Amsterdam, Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam, www.cwi.nl.
- Behandeld door: Martine Roeleveld, afdeling Communicatie & Informatie,
tel. 020-592 4092, Martine.Roeleveld@cwi.nl


RSS (or subscribe to our email news letter)